شادی

  • * اگر در طول روز توانستی لبی را به‌خنده باز کنی و شادی را مهمان دل دیگران کنی؛
  • می‌توانی بگویی آن روز را واقعا زندگی کرده‌ای.
  • * اگر می‌خواهی همیشه شاد باشی، کمک کردن به دیگران را بیاموز.
  • * برای شاد بودن حتما نباید پولدار باشی؛ همین که بدانی حال کسانی را که دوستشان داری خوب است، تو خوشبخت هستی.
  • * همان‌طور که برای غم هزاران دلیل وجود دارد برای شادی نیز دلیل کم نیست، کافی ‌است کمی نگاه‌مان را به زندگی عوض کنیم.
  • * اگر خانواده‌ات سالم هستند، اگر آرامش در فضای خانه‌ات موج می‌زند دیگر برای شادمانی چه می‌خواهی؟
  • * اگر می‌خواهی چند سال دیگر وقتی به زندگی‌ات می‌نگری دلت مالامال از شادی شود؛ امروز آن‌طور زندگی کن که دوست داری.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *