نامه‌

نامه‌ای به خدا

خدا جانم سلام: می‌خواهم کمی امشب با تو سخن بگویم. البته همیشه در دلم با تو حرف می‌زنم اما خب این بار فرق دارد؛ شاید

ادامه مطلب»
نامه‌ای به خالق

خدا جانم، سلام: می‌خواهم کمی با تو سخن بگویم. نمی‌دانم فراموش‌مان کردی یا دیگر دوست‌مان نداری؟! نمی‌دانم شاید هم از ما قطع‌امید کرده‌ای! نکند با

ادامه مطلب»
کوچ به‌آسمان

۶ سال است که تو از دیار ما پرکشیده‌ای. تو رفته‌ای و از هزاران درد رها گشته‌ای؛ ولی ما سال‌هاست که از شنیدن صدای گرمت

ادامه مطلب»